Szkolenie wstępne

Dla kogo ?

– dla nowych pracowników

– dla studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką

– dla uczniów odbywających praktyczna naukę zawodu.

W jakim celu ?

– Zapoznania z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulacjach pracy, w tym  z zakresem odpowiedzialności w dziedzinie bhp pracownika i pracodawcy, a także z konsekwencjami prawnymi za ich naruszenie.

– Zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy.

– Zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

– Zapoznania się z zasadami ochrony przeciwpożarowej.

Kiedy ?

– przed dopuszczeniem do pracy

Kto prowadzi ?

– pracownik służby BHP lub

– osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby.