Szkolenie okresowe

Cel szkolenia okresowego:

– zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na określonych stanowiskach oraz obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie BHP,

– zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,

– nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, postępowania w sytuacjach awaryjnych i podstawowych wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.

stanowiska inżynieryjno-techniczne

– pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Każde kolejne szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone co 5 lat.

stanowiska robotnicze

– pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Każde kolejne szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone co 3 lata. Na stanowiskach na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

stanowiska administracyjno-biurowe

– pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Każde kolejne szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone co 6 lat.