Zaloguj się

Załóż konto

Zaloguj się

Załóż konto

Jakie mogą być konsekwencje naruszenia przepisów i zasad BHP?

Konsekwencje naruszenia przepisów BHP

Kara pieniężna jest nakładana na pracownika za nieprzestrzeganie:

  • przepisów BHP lub przeciwpożarowych,
  • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
  • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy.

Kara za jednorazowe przewinienie może wynieść co najwyżej tyle, ile jednodniowe wynagrodzenia pracownika.

Natomiast suma kar w ciągu miesiąca może wynieść co najwyżej 10% miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Wpływ z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków BHP.

Kara upomnienia lub nagany jest nakładana na pracownika za nieprzestrzeganie:

  • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
  • przepisów BHP,
  • przepisów ppoż,
  • przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy, oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Konsekwencje naruszenia przepisów BHP