Jakie mogą być konsekwencje naruszenia przepisów i zasad BHP?

Konsekwencje naruszenia przepisów BHP

Kara pieniężna jest nakładana na pracownika za nieprzestrzeganie:

 • przepisów BHP lub przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy.

Kara za jednorazowe przewinienie może wynieść co najwyżej tyle, ile jednodniowe wynagrodzenia pracownika.

Natomiast suma kar w ciągu miesiąca może wynieść co najwyżej 10% miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Wpływ z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków BHP.

Kara upomnienia lub nagany jest nakładana na pracownika za nieprzestrzeganie:

 • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • przepisów BHP,
 • przepisów ppoż,
 • przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy, oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Konsekwencje naruszenia przepisów BHP

Jakie mogą być konsekwencje naruszenia przepisów i zasad BHP? – SAFETY STEP

Jakie mogą być konsekwencje naruszenia przepisów i zasad BHP?

Kara pieniężna jest nakładana na pracownika za nieprzestrzeganie:

 • przepisów BHP lub przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy.

Kara za jednorazowe przewinienie może wynieść co najwyżej tyle, ile jednodniowe wynagrodzenia pracownika.

Natomiast suma kar w ciągu miesiąca może wynieść co najwyżej 10% miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Wpływ z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków BHP.

Kara upomnienia lub nagany jest nakładana na pracownika za nieprzestrzeganie|:

 • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • przepisów BHP,
 • przepisów ppoż,
 • przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy, oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.