Instruktaż stanowiskowy

Dla kogo ?

– dla zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

– dla zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

– dla zatrudnionych na stanowiskach kierujących pracownikami

– dla zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

– dla studentów na praktyce studenckiej

– dla uczniów szkół zawodowych odbywających praktykę zawodową

W jakim celu?

– zaznajomienia z czynnikami środowiska występującymi na ich stanowiskach pracy

– zapoznania z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą

– zapoznania ze sposobami ochrony przed zagrożeniami

– zapoznania z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku

Kiedy ?

– przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku

Kto prowadzi ?

Wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż stanowiskowy odbywa się w czasie pracy i jego czas trwania powinien być uzależniony od:

– przygotowania zawodowego pracownika,

– dotychczasowego staży pracy, -rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Jednak nie powinien być krótszy niż 8 godzin lekcyjnych ( przy pracy biurowej – 2 godziny lekcyjne ).