Szkolenie wstępne BHP

Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed

Spis treści:

  • Lekcja 1 – Cel i zakres szkolenia oraz wybrane regulacje prawne dotyczące BHP.
  • Lekcja 2 – Kodeks Pracy – podstawowy akt prawny.
  • Lekcja 3 – Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń.
  • Lekcja 4 – Bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
  • Lekcja 5 – Ryzyko zawodowe i wypadkowość.
  • Lekcja 6 – Postępowanie w razie wypadkowości i sytuacji zagrożeń.
  • Test końcowy – składa się z 20 pytań.

Aby zaliczyć szkolenie, trzeba je zdać, a więc udzielić poprawnych odpowiedzi na 75% pytań.

Uwaga! Po ukończonym szkoleniu pobierz certyfikat i przekaż go swojemu pracodawcy.