Lekcja 3 – Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń