Lekcja 1 – Cel i zakres szkolenia oraz wybrane regulacje prawne dotyczące BHP